Rybářský řád

 • Lovící provádí rybolov na vlastní nebezpečí.

 • Rybář je povinen nosit povolení k rybolovu k vodě vždy s sebou a prokázat se jím na vyzvání provozovatelem rybolovu.

 • Povolení k rybolovu je umožněno osobám starším 15 let. Osoby mladší mohou lovit  za dohledu osoby starší 18 let.

 • Lov ryb smí být prováděn v rybářském revíru lovem na udici, nejvýše na 2 udice na jednu povolenku.

 • Rybáři jsou povinni s rybami zacházet šetrně a používat háčky bez protihrotů.

 • Požadované vybavení: funkční prut, podběrák, peán nebo vyprošťovač háčků, měřidlo a podložku (pod ulovenou rybu).

 • Minimální vzdálenost mezi lovícími je stanovena na 3m. Lovící je povinen neomezovat v lovu ostatní rybáře.

 • Je zakázáno na celém revíru rozdělávání ohňů. Mimo vyhrazené místo.

 • Rybář je povinen udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, nebo je odhazovat do vody

 • Při vylovení ryby je rybář povinen s ní zacházet šetrně.

 • Vnadění ryb musí být přiměřené s tím, že v důsledku této činnosti nesmí dojít ke zhoršení kvality vody v revíru.

 • Je zakázáno vnadit krví a mléčnými kaly a nedostatečně vařenými luštěninami a obilovinami.

 • Nedodržení RYBÁŘSKÉHO ŘÁDU bude řešeno dle závažnosti přestupku domluvou nebo odebráním povolenky k lovu.